haimoonnettisivut

  • Suurenna fontin kokoa
  • Fontin oletuskoko
  • Pienennä fontin kokoa
Kyläyhdistyksen palsta

Talvitapahtuman 2.3.2013 tuloksia

Haimoon kyläydistys ry kiittää lämpimästi kaikkia talvitapahtuman järjestäjiä ja osallistujia mukavasta päivästä!
Tässä tuloksia Lämärikisasta, tarkkuuslaukauskisasta sekä potkukelkkakisasta. Tulokset (myös nappulahiihtojen osalta) julkaistaan Vihdin Uutisissa.

Lue lisää...
 

Haimoon kyläyhdistys ry:n vuosikokous 6.3.2013 klo 18:30, koululla – tulethan mukaan kuulemaan viimeisimmän tilanteen kouluasiasta!

Haimoon kyläyhdistys ry:n vuosikokous on kaikille kyläläisille ja Haimoon kehittämisestä kiinnostuneille avoin kokous. Kokouksen alussa esitetään lyhyt alustus koulutilanteesta ja käydään keskustelua asian tiimoilta. Tulethan siis kuulemaan viimeisimmän tilanteen ja ottamaan osaa keskusteluun!

Vuosikokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat:

- Käsitellään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto

- päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

- vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä päätetään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta

- valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

- valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja

Lisäksi käsitellään sääntömuutosehdotus:

- Myönnetään nimenkirjoitusoikeus rahastonhoitajalle sekä kahdelle hallituksen jäsenelle yhdessä

Tilaisuudessa on kahvitarjoilu, lämpimästi tervetuloa mukaan!

 

Talvirieha lauantaina 2.3.2013 klo 10:00-12:00, kentällä

Haimoon kyläyhdistys, Haimoon Kisa ja Haimoon Martat järjestävät yhteistyössä Haimoon perinteisen talvitapahtuman.
Ohjelma:
10:00 Hiihtokisat alkavat (sarjat: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 ja 2010 syntyneet (tytöt ja pojat erikseen)
10:45 Lämäritutkakisat
11:15 Potkukelkkakisat
11:45 Palkintojenjako (kaikki kisat) paviljongin edessä.
HUOM! Ilmoittautumiset kisoihin: Paikan päällä n. 15 minuuttia ennen ko. kisan alkua, Hiihtokisojen osalta mahdolliset ennakkoilmoittautumiset Maarit Huhtiselle: Sähköpostiosoite on suojattu roskapostiohjelmia vastaan, Javascript-tuen tulee olla päällä nähdäksesi osoitteen , puh. 050 - 521 0186 (iltaisin).

Myynnissä on lämmintä juotavaa kahviossa sekä kuumia makkaroita grillistä.


Lisäksi voit ostaa omaksesi I ♥ Haimoo t-paidan, aikuisten paitojen hinta on 10 €/kpl lasten paitojen hinnat 5 €/kpl.

 

Kunnanhallituksen päätös kouluasiasta 21.1.2013

Kunnanhallituksen kokouksessa tehtiin päätös, jonka mukaan liikenteeseen lähtee kaksi erilaista tarjouspyyntöä, toinen ilman liikuntasalia ja toinen sen kanssa, maksimihinta saa olla sen budjetoidut 5,3 miljoonaa euroa.

Asiaa ei käsitellä valtuuston kokouksessa tässä vaiheessa, vaan hanketyöryhmä alkaa valmistella tarjouskilpailutusta. Tarjouspyyntö ja tulevat tarjoukset tulevat olemaan julkisia. Mikäli saadut tarjoukset ylittävät sallitun budjettirajan, asiaa tullaan käsittelemään vielä kunnanvaltuustossa. Toivomme tietystikin parasta vaihtoehtoa, eli sitä että tarjoukset pysyvät annetuissa raameissa, mutta asia jää nähtäväksi!

 

Kunnanhallitus käsittelee Haimoon kouluasiaa maanantaina 21.1.2013

Vihdin kunnanhallitus käsittelee kokouksessaan 21.1.2013 Haimoon koulu- ja päiväkodin rakennushanketta. Kokouksen esityslista on nähtävissä Vihdin kunnan nettisivuilla, osoiteessa: http://vihti02.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting_frames

Kunnanjohtaja Sami Miettinen on ilmoittanut kyläyhdistyksen hallitukselle aikovansa esittää kunnanhallitukselle vaihtoehtoa, jossa uusi koulu rakennettaisiin teknisen työn tiloineen mutta ilman liikuntasalia.

Haimoon kyläyhdistys ja Vanhempaintoimikunta seuraavat asiaa tiiviisti ja ovat muiden toimenpiteiden ohella toimittaneet kunnanhallituksen jäsenille esityksen Haimoon koulun urakkapyyntöä koskien. Tiedotamme jatkotoimenpiteistä ja tilanteesta lisää heti alkuviikon aikana.

Lue lisää...
 

Kyläsuunnitelman työpajatilaisuus koululla ti 22.1.2013 klo 17:30

Ensi tiistaina 22.1 klo 17.30 koululla kokoontuu kyläsuunnitelman työpaja. Tervetulleita ovat myös ne kyläläiset, jotka eivät ole aiemmin olleet mukana. Kyläsuunnitelman meille tekee Suomen Ympäristökeskus, toimimme pilottikylänä vesiensuojelupainotteiselle kyläsuunnitelmalle. Millainen Haimoo on muutaman vuoden kuluttua? Tulehan mukaan pohtimaan! Kahvitarjoilu.

 

Haimoon vesihuoltoillassa 9.1.2013 paljon keskustelua

Keskiviikkona 9.1.2013 kokoontui Haimoon koululle 25 vesihuoltoasioista kiinnostunutta haimoolaista. Illan tarkoituksena oli käydä läpi erilaisia pohjavaihtoehtoja vesihuollon järjestämiselle tulevaisuudessa. Taustalla tähän oli kunnan Haimoon kyläyhdistykseltä pyytämä lausunto Vihdin kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelman päivitetystä versiosta. Uutta kehittämissuunnitelmassa on Vihtijärven Vesiosuuskunnan muuttuneet suunnitelmat puhdasvesi- ja viemärivesiverkoston toteutuksesta. Illassa alustajina ja keskustelun johdattajina toimivat Vihdin Veden vesihuoltojohtaja Tapio Lankinen sekä Vihtijärven Vesiosuuskunnan pj Paavo Norlamo, puheenjohtajana kokouksessa toimi Juha Pohjala. Kahvitukset kokoukseen oli talkootyönä järjestänyt Eeva Ollikkala.

Keskustelu ja esitelmät koskivat lähinnä erilaisia vaihtoehtoja, joista haimoolaiset joutuvat valitsemaan tulevina vuosina. Viimeistään maaliskuussa 2016 tulee haja-asutusalueiden kiinteistöjen täyttää jätevesien käsittelyssään uuden asetuksen mukaiset päästörajat. Kokouksessa selvisi, että ainakaan lähivuosina ei Vesilaitoksella ole mitään varsinaisia suunnitelmia tuoda runkoverkkoja haimoolaisten ulottuville. Oman vesiosuuskunnan perustaminen voisi olla yksi vaihtoehto mutta myös kiinteistökohtaisilla puhdistamoilla voidaan suurimmassa osassa Haimoota selvitä jatkossakin. Etenkin ennen vuotta 2004 rakennetut kiinteistöt joutuvat todennäköisesti tekemään kuitenkin parannuksia jätevesien käsittelyprosesseihinsa. Tuon vuoden jälkeen rakennetut kiinteistöt on ainakin pääosin jo luvitettu niin, että ne täyttävät todennäköisesti myös uuden asetuksen mukaiset määräykset.

Lue lisää...
 

Haimoon vesihuollon suunnitteluilta ke 9.1.2013 klo 18:00

Haimoon kyläyhdistys järjestää kevättalven 2013 aikana muutamia vesihuoltoon keskittyviä tilaisuuksia. Näistä ensimmäinen järjestetään keskiviikkona 9.1.2013 klo 18:00 Haimoon koululla. Tilaisuuden alustajaksi on lupautunut Vihdin Veden vesilaitoksen johtaja Tapio Lankinen. Vihdin Vesi vastaa kunnan vesihuollon järjestämisestä sekä myös kunnan alueella olevien vesiosuuskuntien teknisestä neuvonnasta. Tilaisuudessa keskustellaan myös Vihtijärvelle perustetun vesiosuuskunnan muuttuneista suunnitelmista, joista Vihdin kunta on pyytänyt lausuntoa myös Haimoon kyläyhdistykseltä.

Ensimmäisen tilaisuuden aiheena on vesihuollon toteutusvaihtoehtojen esittely ja pohtiminen Haimoon osalta. Taustalla on kaikkia suomalaisia haja-asutusalueiden kiinteistöjä koskeva jätevesiasetus, joka määrittelee aikaisempaa merkittävästi tarkemmat päästörajat fosfori-, typpi- ja kiintoainespäästöille. Ennen vuotta 2004 rakennettujen kiinteistöjen on täytettävä asetuksen puhdistusvaatimukset vuoden 2016 maaliskuuhun mennessä.

Niin Haimoon kuin muidenkin kylien osalta kunnan vesihuoltosuunnitelma elää koko ajan kunnan kaavoitustilanteen mukana. Tämä johtuu siitä, että vesihuollon ja etenkin verkostojen (puhdasvesijohdot ja viemäriverkostot) osalta on tiedettävä mahdollisimman tarkasti asuinrakennusten sijainnit ja väestön kasvuennusteet pitkälle tulevaisuuteen. Näin siis myös Haimoon osalta pitää pystyä miettimään sitä kuinka vesihuolto tulevaisuudessa kylässä järjestetään. Kun vesihuoltoa mietitään, pitäisi myös pohtia kaavoitustarvetta, joka etenee hitaasti mutta varmasti myös Vihdissä. Osayleiskaavaa ei kylällämme ole, mutta tulisiko olla, jotta kylämme ei kasvaisi hallitsemattomasti tai rakentaminen estyisi yhä edelleen, kun kaavaa ei ole.

Lue lisää...
 


Sivu 10 / 20